Campaña vacinación fronte á gripe 2019-2020

Recomendar estas noticias

Como en anos anteriores, a campaña de vacinación contra a gripe vai destinada aos grupos de risco que determinan as autoridades sanitarias competentes en cada Comunidade Autónoma e o INGESA en Ceuta e Melilla.


ACCESO Á VACINACIÓN

MUTUALISTAS E BENEFICIARIOS ADSCRITOS Aos SISTEMAS PÚBLICOS DE SAÚDE DAS CCAA Ou Ao INGESA

Deberán dirixirse ao seu médico de atención primaria ou pediatra que lle informará se forma ou non parte dos grupos de risco e, no seu caso, do procedemento para a administración da vacina.

MUTUALISTAS E BENEFICIARIOS ADSCRITOS Ás ENTIDADES MÉDICAS (EEMM)

A campaña de vacinación fronte á gripe está incluída no concerto de asistencia sanitaria polo que debe ser cuberta pola Entidade Médica.

Os grupos de riscos son dos mesmos que determinen as autoridades sanitarias competentes en cada Comunidade Autónoma e o INGESA.

Nos supostos de mutualistas adscritos a unha Entidade Médica, esta deberá xestionar a forma en que vai facer efectiva esta vacinación, cos seus medios ou cos medios concertados de que dispoña.

O mutualista debe contactar coa Entidade Médica a través do teléfono de información que consta no seu cartón, para que se lle indique, no seu caso,  o  procedemento a seguir para a administración da vacina.

Nesta campaña de vacinación, ningunha das vacinas antigripais dispoñibles nas oficinas de farmacia son financiadas polo Sistema Nacional de Saúde nin por MUGEJU, polo que non poden prescribirse en receitas oficiais de MUGEJU, para a súa dispensación nas oficinas de farmacias con cargo á Mutualidade.

Pode obter máis información nas seguintes ligazóns:
 

Información do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social acerca da campaña de vacinación fronte á gripe Información da campaña de vacinación fronte á gripe do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social