Novo Consultorio de MUGEJU na rúa Albarracín 31 de Madrid

Recomendar estas noticias

Desde o día 1 de outubro está instalado e en funcionamento un novo Consultorio da Mutualidade Xeral Xudicial situado na rúa Albarracín, número 31 de Madrid que se engade ao elenco de Consultorios de Asistencia Médica instalados nos edificios xudiciais de diversas capitais de provincia do territorio nacional para a atención dos mutualistas en activo calquera que sexa a opción sanitaria que elixisen.

Con iso satisfaise a necesidade sentida e apreciada do numeroso colectivo que desempeña as súas funcións no este edificio xudicial e nos que están localizados na mesma zona da cidade de Madrid  e proporciónaselles, de conformidade co acordo subscrito coas compañías de seguro concertadas coa MUGEJU, asistencia médica primaria, nos termos establecidos para tales Consultorios polas autoridades sanitarias competentes.