Reunión da Comisión Reitora de MUGEJU

Comisión Reitora 3 de xullo de 2019
Recomendar estas noticias

 

No día de hoxe, 3 de xullo de 2019, convocada polo seu Presidente, o Secretario de Estado de Xustiza don Manuel-Jesús Dolz Lago, reuniuse a Comisión Reitora da Mutualidade Xeral Xudicial (MUGEJU) na sede dos seus Servizos Centrais, en cumprimento das previsións establecidas no art. 5.1.a) e h) do Real Decreto 96/2019, de 1 de marzo, de reordenación e actualización da estrutura orgánica da Mutualidade Xeral Xudicial.

Á reunión asistiron os membros da Comisión Reitora don Juan Martínez Moya, en representación do Consello Xeral do Poder Xudicial; don Félix Pantoja García, en representación da carreira fiscal, don Antonio Vello Llorente, Secretario Xeral da Administración de Xustiza; e os membros do Consello Xeral da MUGEJU, a súa Presidenta dona Ana María Orellana Cano, don Eduardo Montesinos Fernández, e dona Pilar Esther Sebastián Selectos. Compareceron así mesmo a Xerente da MUGEJU, dona Concepción Sáez Rodríguez e o Secretario Xeral do organismo, en funcións de Secretario da Comisión Reitora, don Ernesto Garrote Pérez.

O Presidente da Comisión agradeceu a todos os presentes a súa asistencia e, dando inicio á reunión, conforme á orde do día da convocatoria, a Comisión Reitora aprobou a acta da sesión anterior, celebrada o 24 de abril pasado. Tamén, tras unha previa deliberación acerca dos seus contidos, aprobouse por unanimidade a Memoria anual do organismo e designouse aos Delegados Provinciais da MUGEJU propostos pola Xerente.