Nota informativa relativa á incorporación do sistema de monitorización de glicosa mediante sensores tipo flash en pacientes adultos adscritos a Entidades Médicas para recibir asistencia sanitaria

Recomendar estas noticias

A Resolución de 26 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Carteira de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia fai público o acordo da Comisión de prestacións, aseguramiento e financiamento de 5 de novembro de 2018 e 29 de marzo de 2019, sobre o sistema de monitorización de glicosa mediante sensores tipo flash en adultos na carteira común de servizos do Sistema Nacional de Saúde.

Esta prestación forma parte do punto 6.4.1. do anexo II da carteira de servizos comúns de atención primaria e do punto 1.4 do anexo III da carteira de servizos comúns de atención especializada do Real Decreto 1030/2006, de 15 de setembro pola que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa actualización.

De conformidade co disposto o artigo 68.5 do Real Decreto 1026/2011, de 15 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do mutualismo xudicial, e na cláusula 2.2.2 do vixente concerto para a asistencia sanitaria dos beneficiarios de MUGEJU, subscrito coas Entidades Médicas, calquera nova técnica de diagnóstico ou tratamento que apareza despois da firma do concerto, serán medios obrigatorios para as Entidades Médicas cando as mesmas se aplique a pacientes do Sistema Nacional de Saúde.

Para os mutualistas que optasen por recibir a asistencia sanitaria a través das Entidades médicas, por Resolución de 5 de xuño de 2019, a Xerencia de MUGEJU acordou o seguinte:

A partir do 20 de Xuño de 2019, as Entidades médicas facilitarán sen custo algún para o mutualista, o "sistema de monitorización de glicosa mediante sensores (tipo flash)" aos mutualistas adultos (de 18 anos ou máis) de MUGEJU, con diabetes mellitus tipo 1 que realicen terapia intensiva con insulina (múltiples doses diarias ou con bomba de insulina) e requiran realizar polo menos seis punciones ao día para a automonitorización da glicosa en sangue que se atopen entre os seguintes colectivos:

  1. Pacientes con discapacidade visual ou limitacións funcionais graves que lles imposibilite realizar punciones dixitais ou con trastornos funcionais cognitivos que lles impida expresar a situación de hipoglucemia.
  2. Pacientes que sufran hipoglucemias de repetición, entendendo por tales as que se producen polo menos 4 veces por semana ou cando teñan un 10% dos valores das lecturas do glucómetro por baixo de 70 mg/dl tras realizar unha media de 6 controis de glucemia capilar ao día.
  3. Pacientes embarazadas, así como as que planifiquen un embarazo natural ou mediante reprodución humana asistida.
  4. Adolescentes que superen os 17 anos e que veñan utilizando o sistema de monitorización de glicosa mediante sensores (tipo flash).

Todo iso sen prexuízo da actual implantación da prestación en nenos e adolescentes de 4 a 17 anos que continuará nas mesmas condicións.

Os mutualistas adscritos aos servizos de saúde das Comunidades Autónomas ou ao INGESA poderán acceder a esta prestación polos procedementos e cronogramas que establezan cada Comunidade Autónoma e o INGESA.