Devolución de IRPF por maternidade e paternidade

Recomendar estas noticias

A Axencia Tributaria (AEAT) comezou a devolución das cantidades retidas en concepto de IRPF aos mutualistas de MUFACE, ISFAS e MUGEJU que gozaron de permisos por maternidade e paternidade entre 2014 e 2017.

Aqueles que se acolleron aos este permisos durante 2018 non deberán realizar ningunha xestión, xa que a AEAT terao en conta de oficio nos datos fiscais da campaña da declaración da renda actualmente vixente.

Un Real Decreto-lei do pasado 28 de decembro estendeu ás persoas incluídas no mutualismo administrativo a decisión  de Sálgaa III do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, que en sentenza de 3 de outubro de 2018 determinou que as prestacións públicas por maternidade e paternidade da Seguridade Social están exentas do IRPF.

Hai que lembrar que poden solicitar a devolución aquelas persoas que gozasen permisos de maternidade e paternidade durante 2014, 2015, 2016 e 2017.

Así mesmo, é importante subliñar que o prazo para solicitar a rectificación da declaración de IRPF do exercicio 2014 prescribe o 1 de xullo de 2019.