Devolució d'IRPF per maternitat i paternitat

L'Agència Tributària (AEAT) ha començat la devolució de les quantitats retingudes en concepte d'IRPF als mutualistes de MUFACE, ISFAS i MUGEJU que van gaudir de permisos per maternitat i paternitat entre 2014 i 2017.

Aquells que s'hagin acollit a aquests permisos durant 2018 no hauran de realitzar cap gestió, ja que l'AEAT ho tindrà en compte d'ofici en les dades fiscals de la campanya de la declaració de la renda actualment vigent.

Un Reial decret-llei del passat 28 de desembre va estendre a les persones incloses en el mutualisme administratiu la decisió  de la Sala III del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem, que en sentència de 3 d'octubre de 2018 va determinar que les prestacions públiques per maternitat i paternitat de la Seguretat Social estan exemptes de l'IRPF.

Cal recordar que poden sol·licitar la devolució aquelles persones que hagin gaudit permisos de maternitat i paternitat durant 2014, 2015, 2016 i 2017.

Així mateix, és important subratllar que el termini per sol·licitar la rectificació de la declaració d'IRPF de l'exercici 2014 prescriu l'1 de juliol de 2019.