Prorrógase a poliza colectiva con CASER para 2019

A póliza colectiva 00001824 subscrita entre a Mutualidade Xeral Xudicial e CASER para a asistencia sanitaria a mutualistas e beneficiarios desprazados no estranxeiro por un período igual ou inferior a 120 días, quedou prorrogada para o ano 2019 en idénticas condicións ás do ano 2018.