Publicada la pròrroga del Concert d'Assistència Sanitària per 2019

S'ha publicat en BOE Nº 273 de 12 de novembre de 2018 la Resolució de 25 d'octubre de 2018, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es publica la pròrroga per 2019 del concert per a l'assistència sanitària de beneficiaris i la relació d'entitats de segur/segur que han subscrit la mateixa.