Informazio oharra: glukosa eta monitorizazio sistemaren sentsoreen bidez

Ebazpena, abuztuaren 28an 2018 zuzendaritza nagusiaren Oinarrizko Zorroa estatuko osasun sistemaren zerbitzu-, farmazia, zehazten du monitorizatzeko sistemaren sentsoreen bidez, zertarako-eta glukosa (flash mota) azterlanaren monitorizazioa. (BOE zk.: 226 2018ko irailaren 18ko ).

Prestazio hau puntu 6.4.1. osatzen dute, besteak beste, zerbitzu komunen zerrenda ii. eranskineko iii. eranskineko 1.4 puntua lehen mailako atentzioko eta atentzio espezializatuko zerbitzu komunen zerrenda 1030/2006 errege dekretua, irailaren 15ekoa eta funtzionala ezartzen duena osasun Sistema nazionalaren zerbitzu komunen zerrenda eta eguneratzeko prozedura.

Prestazio hau “ monitorizazio sistema glukosa-sentsoreen bidez (flash mota) ”, erakundeek Medikoak banatuko dira a onuradun guztiek MUGEJU inolako kosturik gabe, , hurrengo baldintza hauek betetzen badituzte:

Diagnostikoa: 1. motako mellitus diabetesaren behar duen, hainbat intsulina-dosi

Adina: 4 urtetik 17 urtera bitartekoak (biak barne)

Gluzemia-kontrolak: 6 eguneroko kontrolak

Monitorizazio-sistema hori glukosa-sentsoreen bidez (flash mota) sartuta dago estatuko osasun sistemaren zerbitzu-zorroa, eta, beraz, osasun-laguntzaren ituna indarrean dagoen MUGEJU mutualisten- (cláusulas 2.2.2, 2.8.3 b) y 2.10.5), y tiene que ser suministrado por las Entidades Médicas a los mutualistas de MUGEJU que reúnan los requisitos señalados anteriormente, sin coste alguno para los mutualistas.

Mutualista izena emanda baldin badaude los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas y al INGESA halaber, zerbitzu berri hori, bidezko diren prozeduren bitartez, autonomia-erkidego bakoitzak ezartzen eta INGESA.