Nova Circular 95 sobre el Règim d'Afiliació a MUGEJU

Amb data 20 de juny de 2018 s'ha firmat la Circular 95 de la Gerència sobre el Règim d'Afiliació a la Mutualitat General Judicial. Pot trobar més informació l'apartat Circulars i Resolucions.

Contingut Relacionat