Nota Informativa sobre el format de les receptes mèdiques de MUGEJU

Recepta Oficial de MUGEJU
Recomanar aquesta notícies

Es recorda als mutualistes que des del 21 de gener de 2013 les receptes mèdiques de MUGEJU han adoptat el format del model que s'adjunta, en aplicació del Reial decret 1718/2010, de 17 de desembre sobre recepta mèdica i ordres de dispensació.

El model vigent de recepta de MUGEJU es distingeix perquè el nombre identificatiu va precedit per la lletra Z.

No és vàlid cap altre format de recepta, per la qual cosa els mutualistes que tinguin en el seu poder talonaris antics de receptes, han d'abstenir-se de fer ús dels mateixos i procedir a la seva destrucció. Les receptes amb format antic no són acceptades en les oficines de farmàcia.

Així mateix, es recorda que els talonaris de receptes de MUGEJU es poden sol·licitar a través de la Calmi Electrònica, per correu o fax, emplenant l'imprès corresponent o personalment en la Delegació provincial o en els Serveis Centrals de MUGEJU.

Punxi aquí per veure la imatge ampliada.