Es publica el Conveni entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social i la Mutualitat General Judicial

Recomanar aquesta notícies

Es publica el Conveni entre la Mutualitat General Judicial i l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per a l'assegurament de l'accés a l'assistència sanitària en territori nacional als beneficiaris de la mateixa i la integració de la informació

Arxius associats

Contingut Relacionat per Etiquetes