Atzerrian bidaian mutualisten jakinarazi bada (irudian, osasun-asistentzia bermatua izateko atxikitako mugeju kolektiboa

Albiste hau gomendatu

Gogorarazten dizuegu hori egokia ematen Badizkiote europako osasun-txartela lurralde eta herrialde guztietan, baita (europar batasuneko herrialdeetan Europako Esparru Ekonomikoko (Islandia, Liechtenstein, norvegia eta Suitza, zuzenean edo bere ordezkaritza behar solicitarse hurbileneko bide telematikoa erabilita Egoitza Elektronikoa .

Halaber, bat izaten da. asegurua que garantiza la cobertura sanitaria en todos los países del mundo (incluidos los de la Unión Europea), que debe solicitarse personalmente en su correspondiente delegación. Para hacer uso de esta prestación, el mutualista deberá dirigirse telefónicamente a la compañía concesionaria del servicio (SOS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.), que aparece en la tarjeta.

SOS Seguros y Reaseguros S.A. - Poliza Laburpena Da 2007ko abenduaren 31ra arte.

Informazio gehiago dituzte buruz osasun laguntza atzerrian gure bidez. Web Orria .