Avís als mutualistes en el supòsit de viatge a l'estranger per a garantir la cobertura sanitària del col·lectiu adscrit a mugeju

Recomanar esta notícies

Els recordem que esta Mutualitat facilita l'oportuna targeta sanitària europea, amb àmbit territorial en tots els països de la Unió Europea així com en països de l'Espai Econòmic Europeu: Islàndia, Liechtenstein, Noruega i a Suïssa, que ha de sol·licitar-se personalment en la seua delegació més pròxima o de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica.

Així mateix, es disposa d'un segur que garantix la cobertura sanitària en tots els països del món (inclosos els de la Unió Europea), que ha de sol·licitar-se personalment en la seua corresponent delegació. Per a fer ús d'esta prestació, el mutualista haurà de dirigir-se telefònicament a la companyia concessionària del servici (SOS SEGURS I REASSEGURANCES S.A.), que apareix en la targeta.

Extracte de Pòlissa SOS Segurs i Reassegurances S.A. - Vàlida fins al 31 de Desembre de 2017

Poden ampliar la informació sobre l'assistència sanitària en l'estranger a través de la nostra Pagina Web.