Resolución da prórroga do Concerto de Asistencia Sanitaria 2017

Recomendar estas noticias

Resolución de 7 de Novembro de 2016, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se publica a prórroga para 2017 do Concerto para a asistencia sanitaria de mutualistas e beneficiarios, e a relación de entidades de seguro que subscribiron a mesma.