Resolució de la pròrroga del Concert d'Assistència Sanitària 2017

Recomanar esta notícies

Resolució de 7 de Novembre de 2016, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es publica la pròrroga per a 2017 del Concert per a l'assistència sanitària de mutualistes i beneficiaris, i la relació d'entitats de segur que han subscrit la mateixa.