Nota informativa sobre les dades obligatòries que han de figurar en les receptes mèdiques.