NOTA INFORMATIVA: reunión Mutualidade Xeral Xudicial (MUGEJU) e Colexio oficial De Farmacéuticos (COF)

Recomendar estas noticias

A Mutualidade Xeral Xudicial representada por: Dª Celima Galego Alonso, Xerente; D. Ernesto Garrote Pérez, Secretario Xeral e Dª Mercedes Moris Mapelli, Xefa de Área de Farmacia e Asistencia Sanitaria e o Colexio oficial de Farmacéuticos representado por: D Jesús Aguilar, Presidente; Dª Carmen Recio, Directora Técnica e Dª Vitoria Fernández, Asesora Xurídica, mantiveron unha reunión o día 18 de xullo de 2016, para establecer o calendario de elaboración e aprobación dun novo Concerto Farmacéutico entre a Mutualidade Xeral Xudicial e o Colexio oficial de Farmacéuticos.

Arquivos asociados