Nota Recordatoria sobre os traballos temporais e esporádicos dos beneficiarios

Recomendar estas noticias

Con motivo das vacacións estivais, algúns dos nosos beneficiarios aproveitan estes meses para realizar traballos esporádicos e temporais.

Convén lembrar que o dereito á asistencia sanitaria, polo Sistema Público de Saúde, xérase no momento en que se inicia unha actividade que supón o alta, como titular, no Réxime Xeral de Seguridade Social ou calquera dos seus Réximes Especiais, independentemente das características do contrato de traballo, ou do acordo que fixa as condicións laborais e de salarios. Figurando estes traballadores en alta como asegurado no ficheiro BADAS (Base de Datos do dereito á asistencia sanitaria) xestionado polo Instituto Nacional da Seguridade Social.

Se adxunta nota explicativa.

Arquivos asociados