Nota Recordatoria sobre els treballs temporals i esporàdics dels beneficiaris

Recomanar aquesta notícies

Amb motiu de les vacances estivals, alguns dels nostres beneficiaris aprofiten aquests mesos per realitzar treballs esporàdics i temporals.

Convé recordar que el dret a l'assistència sanitària, pel Sistema Públic de Salut, es genera al moment en què s'inicia una activitat que suposa l'alta, com a titular, en el Règim General de Seguretat Social o qualsevol dels seus Règims Especials, independentment de les característiques del contracte de treball, o de l'acord que fixa les condicions laborals i de salaris. Figurant aquests treballadors en alta com a assegurat en el fitxer BADAS (Base de dades del dret a l'assistència sanitària) gestionat per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

S'adjunta nota explicativa.

Arxius associats