Última hora eleccións a compromisarios da Asemblea Xeral de MUGEJU ano 2016.

Recomendar estas noticias

O mutualista que desexe emitir o voto por correo, deberá utilizar o “modelo de solicitude de voto por correo” correspondente á súa circunscrición electoral e dirixila á mesa electoral, con antelación suficiente, e en todo caso, a partir da data de proclamación de candidaturas e ata o quinto día anterior á votación (do 22 de abril ao 13 de maio de 2016)

Así mesmo, deberán seguir as instrucións sobre o voto por correo que se recollen no arquivo “Nota informativa sobre voto por correo”

MODELO SOLICITUDE VOTO POR CORREO: