Última hora eleccions a compromissaris de l'Assemblea General de MUGEJU any 2016.

El mutualista que desitge emetre el vot per correu, haurà d'utilitzar el “model de sol·licitud de vot per correu” corresponent a la seua circumscripció electoral i dirigir-la a la taula electoral, amb antelació suficient, i en tot cas, a partir de la data de proclamació de candidatures i fins al cinqué dia anterior a la votació (del 22 d'abril al 13 de maig de 2016)

Així mateix, hauran de seguir les instruccions sobre el vot per correu que s'arrepleguen en l'arxiu “Nota informativa sobre vot per correu”

MODELE SOL·LICITUD VOTE PER CORREU: