Última hora eleccions a compromisarios de l'Assemblea General de MUGEJU any 2016.

Recomanar aquesta notícies

El mutualista que desitgi emetre el vot per correu, haurà d'utilitzar el “model de sol·licitud de vot per correu” corresponent a la seva circumscripció electoral i dirigir-la a la taula electoral, amb antelació suficient, i en tot cas, a partir de la data de proclamació de candidatures i fins al cinquè dia anterior a la votació (del 22 d'abril al 13 de maig de 2016)

Així mateix, hauran de seguir les instruccions sobre el vot per correu que es recullen en l'arxiu “Nota informativa sobre vot per correu”

MODELO SOL·LICITUD VOTO PER CORREU: