Eleccións a compromisarios da asemblea xeral da Mutualidade Xeral Xudicial (Ano 2016)

Recomendar estas noticias

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Por RESOLUCIÓN DE 8 DE FEBREIRO DE 2016 DO PRESIDENTE DA ASEMBLEA XERAL E DA COMISION PERMANENTE DA MUTUALIDADE XERAL XUDICIAL, declárase aberto o proceso electoral para a renovación parcial de Compromisarios da Asemblea Xeral da Mutualidade Xeral Xudicial, convocando para ese efecto eleccións de Compromisarios polas seguintes circunscricións e grupos:

GRUPO I:

 • Andalucía (Granada): Un Compromisario
 • Aragón: Un Compromisario
 • Baleares: Un Compromisario
 • Castela-A Mancha: Un Compromisario
 • Castela-León (Valladolid): Un compromisario
 • Cataluña: Un Compromisario
 • Estremadura: Un Compromisario
 • A Rioxa: Un Compromisario
 • Valencia: Un Compromisario

GRUPO II:

 • Aragón: Un Compromisario
 • Asturias: Un Compromisario
 • Baleares: Un Compromisario
 • Canarias: Un compromisario
 • Cantabria: Un Compromisario
 • Castela-A Mancha: Un Compromisario
 • Castela-León (Valladolid): Un compromisario
 • Madrid: Tres Compromisarios
 • Murcia: Un Compromisario

O día da votación será o 19 DE MAIO DE 2016.

Para máis información sobre o proceso electoral pódese consultar o documento Anexo "Instrucións para o desenvolvemento do proceso electoral Mugeju 2016".

IMPORTANTE

Os CENSOS ELECTORAIS ESTARÁN PUBLICADOS EN TODOS Os TRIBUNAIS, ORGANOS XUDICIAIS, CENTRO DE ESTUDOS XURÍDICOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, ESCOLA XUDICIAL E INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOXÍA E CIENCIAS FORENSES, a partir do día 2 de marzo de 2016 durante dez días hábiles e poderanse efectuar reclamacións ao mesmo SOAMENTE durante o tempo que o censo estea publicado, no modelo que se achega para ese efecto. Modelo para efectuar reclamacións ao censo electoral