Eleccions a compromissaris de l'assemblea general de la Mutualitat General Judicial (Any 2016)

INFORMACIÓ IMPORTANT

Per RESOLUCIÓ DE 8 DE FEBRER DE 2016 DEL PRESIDENT DE L'ASSEMBLEA GENERAL I DE LA COMISION PERMANENT DE LA MUTUALITAT GENERAL JUDICIAL, es declara obert el procés electoral per a la renovació parcial de Compromissaris de l'Assemblea General de la Mutualitat General Judicial, convocant a aquest efecte eleccions de Compromissaris per les següents circumscripcions i grups:

GRUP I:

 • Andalusia (Granada): Un Compromissari
 • Aragó: Un Compromissari
 • Balears: Un Compromissari
 • Castella-la Manxa: Un Compromissari
 • Castella-Lleó (Valladolid): Un compromissari
 • Catalunya: Un Compromissari
 • Extremadura: Un Compromissari
 • La Rioja: Un Compromissari
 • València: Un Compromissari

GRUP II:

 • Aragó: Un Compromissari
 • Astúries: Un Compromissari
 • Balears: Un Compromissari
 • Canàries: Un compromissari
 • Cantàbria: Un Compromissari
 • Castella-la Manxa: Un Compromissari
 • Castella-Lleó (Valladolid): Un compromissari
 • Madrid: Tres Compromissaris
 • Múrcia: Un Compromissari

El dia de la votació serà el 19 DE MAIG DE 2016.

Per a més informació sobre el procés electoral es pot consultar el document Annexo "Instruccions per al desenvolupament del procés electoral Mugeju 2016".

IMPORTANT

ELS CENSOS ELECTORALS ESTARAN PUBLICATS EN TOTS ELS TRIBUNALS, ORGANOS JUDICIALS, CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA, ESCOLA JUDICIAL I INSTITUT NACIONAL DE TOXICOLOGIA I CIÈNCIES FORENSES, a partir del dia 2 de març de 2016 durant deu dies hàbils i es podran efectuar reclamacions al mateix SOLAMENT durant el temps que el cens estigui publicat, en el model que s'adjunta a aquest efecte. Model per efectuar reclamacions al cens electoral