Nota informativa de la resolució de Gerència de la Mutualitat, relacionada amb l'Assistència Sanitària en l'estranger