Nova circular nº88 de la Mutualitat General Judicial

Recomanar aquesta notícies

CIRCULAR N°88, de data 15 d'Abril de 2015, per la qual es modifica el text de diversos epígrafs de la CIRCULAR N° 87, de data 21 de Maig de 2012, de la Gerència de la Mutualitat General Judicial, sobre camp d'aplicació del Règim Especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia i Règim d'Afiliació a MUGEJU.

Arxius associats
Circular Nº88206.92 KB
Circular_87.pdf570.51 KB