El Tribunal Suprem desestima Recurs Contenciós Administratiu contra el Reial decret 1026/2011 de 15 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del Mutualisme Judicial.