Informació Coronavirus

L'assistència sanitària de la malaltia per infecció per coronavirus Covid-19 està coberta a tots els mutualistes de MUGEJU, tant si estan adscrits als serveis públics de salut de les Comunitats Autònomes o a Entitats Mèdiques privades.

Què fer si es té símptomes compatibles amb Covid-19?

Si té símptomes compatibles amb una infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada que cursa amb febre, tos o sensació de falta d'aire, mal de coll, pèrdua d'olfacte, pèrdua del gust, etc, hagi tingut o no contacte amb persones que han estat diagnosticades de Covid-19, romangui a la seva casa, aïlli's al seu domicili, no es desplaci a un servei d'urgències i:

  • Si està adscrit al servei públic de salut de la Comunitat autònoma, posi's en contacte amb els telèfons habilitats per la Comunitat autònoma i segueixi les seves instruccions. (Veure telèfons més a baix).
  • Si està adscrit a una Entitat Medica privada, posi's en contacte amb el telèfon del Centre de coordinació d'urgències de la seva entitat Mèdica, perquè avaluïn la seva situació, practiquin les proves de detecció del coronavirus que procedeixin i facin el seguiment de la seva situació. (Veure telèfons més a baix).

Què fer si no té símptomes compatibles amb Covid-19, però ha estat en contacte estret amb una persona diagnosticada de Covid-19?

S'entenc per “contacte estret” qualsevol persona conviviente o que proporciona cures o que té contactes físics amb un cas diagnosticat de Covid-19; qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas diagnosticat de Covid-19, a una distància menor de dos metros i durant més de 15 minuts; qualsevol persona situada en un radi de dos seients al voltant d'un cas diagnosticat de Covid-19, en un avió, tren, o un altre mitjà de transport.

La cerca i identificació dels contactes estrets correspon als serveis de Salut Pública de les Comunitats Autònomes. Quan a Salut Pública un metge notifica el diagnòstic d'un cas de Covid-19, s'engega un procés de cerca i identificació de contactes estrets, per la qual cosa serà Salut Pública de la seva Comunitat Autònoma la que es posarà en contacte amb vostè independentment de la seva adscripció al Servei públic de salut o a Entitat Mèdica privada, per determinar les mesures i les proves a realitzar segons els protocols establerts per la Comunitat Autònoma.

Quins són els criteris per a la realització i cobertura de test disgnósticos de SARS-CoV-2 en casos sospitosos en mutualistes adscrits a entitats mèdiques?

Les Entitats Mèdiques concertades amb MUGEJU (EEMM) han de garantir en tots els nivells d'assistència, i de forma especial en atenció primària, la detecció precoç de qualsevol cas que pugui tenir infecció activa i que, per tant, pugui transmetre la malaltia. Per a això les EEMM han de realitzar una PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adequada en les primeres 24 hores a tot cas sospitós d'infecció.

En tot cas, els mutualistes que requereixin assistència han de posar-se en contacte amb la seva Entitat per obtenir, si escau la prescripció de la prova. MUGEJU no autoritza ni proporciona les proves de Covid-19 (PCR) ni les proves de detecció d'anticossos.

Pot descarregar el document amb tots els criteris per a la realització dels tests punxant en el següent enllaç.

Telèfons dels Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes:

Comunitat Autònoma Telèfon d'informació
Andalusia 955.545.060
Aragó 976.696.382
Astúries 900.878.232 / 984.100.400 / 112
Canàries 900.112.061
Cantàbria 900.612.112
Castella-la Manxa 900.122.112
Castella León 900.222.000
Catalunya 061
Ceuta 900.720.692
C.Madrid 900.102.112
C.Valenciana 900.300.555
Extremadura 112
Galícia 900.400.116
Illes Balears 061
La Rioja 941.298.333
Melilla 112
Múrcia 900.121.212
Navarra 948.290.290
País Basc 900.203.050

 

Telèfons de les entitats mèdiques privades:

  Telèfon d'urgències Telèfon d'informació Pàgina WEB.
ASISA 900.900.118 902.010.010 www.asisa.es
CASER 900.342.234 901.332.233 www.caser.es
DKV 900.300.799 902.499.600 www.dkvseguros.com/mugeju
MAPFRE 900.122.122 902.204.060 www.mapfre.com/salud
NOVA MÚTUA SANITÀRIA 800.654.365 91.290.8075 www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju
SANITAS 900.842.025 902.500.742 www.sanitas.es/mugeju
SEGURCAIXA-ADESLAS 900.322.237 902.200.200 www.adeslas.es