Impresos

Esta opció li permet agilitzar la seua gestió imprimint els models oficials que podrà emplenar i entregar en la seua Delegació Provincial o en els Servicis Centrals. Esperem que siga d'utilitat.

NOU: Els impresos de sol·licitud poden ser omplerts des de la pròpia pantalla, per a a continuació Imprimir-los. Per a poder editar-los correctament, haurà de disposar de l'última versió del programari Adobe Acrobat Reader. Si no ho té instal·lat, pot descarregar la Tova Acrobat Reader® de la pàgina de Tova® a Espanya.

Destacats

 

Afiliació

Prestacions sanitàries

Prestacions farmacèutiques

Altres prestacions

 Fons especial