Orrialde hau gomendatu lagun bati

Eskerrik asko zure interesagatik edukia zabaltzea. Txertaketa COVID-19: Buruzko zirkular Berria Datu pertsonalak eguneratzea , Mutualitate Orokorra Judiziala.
Txertaketa COVID-19: Buruzko zirkular Berria Datu pertsonalak eguneratzea