Formulario de contacto

 

Seleccións unha opción ou se o desexa encha o formulario de contacto que se mostra a seguir:

 

CAPTCHA de imaxe
De acordo con o establecido no artigo 5 da  Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos facilitados formarán parte do ficheiro de Rexistro Electrónico da Mutualidade Xeral Xudicial, aprobado por Orde JUS/257/2013, do 14 de febreiro (BOE nº43) e  serán utilizados para os efectos de tramitar a súa solicitude. En todo momento poderanse exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito dirixido á Mutualidade Xeral Xudicial