Paradors Promocionis 2021

Oferta de PARADORS per al col·lectiu i els empleats de MUGEJU:

Conforme a l'estipulat en l'acord de col·laboració subscrit entre la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) i Paradors de Turisme d'Espanya S.M.I., S. a., durant el període del 02/01/2021 al 22/12/2021 s'aplicarà a tots els afiliats i/o empleats de MUGEJU i familiars a càrrec quan vagin acompanyats d'aquells, el 15% de descompte sobre la “Tarifa Parador” en tots els Paradors de la Xarxa.

Les reserves podran realitzar-se en la Central de Reserves de Paradors, telèfon 91 374 25 00, per correu electrònic, a l'adreça reservas@parador.es o directament en cada Parador, facilitant el següent codi promocional "CE15MJUD", havent-se d'identificar el peticionari com a mutualista o empleat de MUGEJU.

Pot consultar les mesures sanitàries adoptades enfront de l'alarma sanitària de la Covid-19 en aquest fullet.

Les reserves estan subjectes a un nombre limitat d'habitacions per Parador.