Paradores Promoción 2022

Oferta de PARADORES para o colectivo e os empregados de MUGEJU:

Conforme ao estipulado no acordo de colaboración subscrito entre a Mutualidade Xeral Xudicial (MUGEJU) e Paradores de Turismo de España S.M.E., S.A., durante o período do 02/01/2022 ao 22/12/2022 aplicarase a todos os afiliados e/ou empregados de MUGEJU e familiares a cargo cando vaian acompañados daqueles, o 15% de desconto sobre Tarífaa “ Parador” en todos os Paradores da Rede.

As reservas poderán realizarse na Central de Reservas de Paradores, teléfono 91 374 25 00, por correo electrónico, á dirección reservas@parador.es ou directamente en cada Parador, facilitando o seguinte código promocional "PCXVMJUD", debéndose identificar o peticionario como mutualista ou empregado de MUGEJU.

Pódese consultar a seguinte información adicional:

As reservas están suxeitas a un número limitado de habitacións por Parador.