Kuotak

Orrialde hau gomendatu

Edukia

Ideia Orokorrak

Kotizazioak que los funcionarios de la administración de Justicia realizan a MUGEJU solo son a afectos de la cobertura de la asistencia sanitaria y otras prestaciones sociales incluidas dentro de la cobertura del Mutualismo Judicial, ez du eskubiderik izango urteko erretreta-pentsioa kalkulatzea , por cuanto este Organismo no tiene entre sus competencias la gestión de dicha prestación.

Borondatezko mutualisten baina ez dute beren borondatez izena zuzenean MUGEJU eta kuotak mutualitateari, kotizazio horiek, eta nahitaezkoak dira baita ere izango al diren mutualisten beste gizarte-prestazio eta osasun laguntza, beraz ez dute eskubiderik sorrarazten erretiro ondorioetarako .

La cotización se determina aplicando un tipo fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado a la base de cotización, que es igual al haber regulador que en cada momento esté establecido a efectos de cotización de Derechos Pasivos.
La cuota mensual se obtiene multiplicando la base de cotización anual por el tipo y dividiendo el resultado entre 14. Se abonará bi kuota ekainean eta abenduan.

Hileko kuota, 2019, harik eta 2019 urterako aurrekontuei buruzko lege berria argitaratu du, bertan 2018ko arabera, funtzionarioen talde/azpitalde mutualistak dagokion irudian,?? bitartekoa eta 48,99 23,43. Kasuan. borondatezko mutualisten biderkatu da kuota 12 hileko .

 

2019 - Ariketa MUGEJU kotizazioak

1. Derrigorrezko Mutualitate (Hileko kuota)

TALDEA ERREGULADORE IZATEA. KUOTA% 1,69.
A1 40.585,20 48,99
A2 31.941,56 38,56
C1 24.531,71 29,61
C2 19.408,65 23,43

 

2. Borondatezko Mutualista (Hileko kuota)

TALDEA ERREGULADORE IZATEA. HILEKO KUOTA
A1 40.585,20 231,67
A2 31.941,56 182,34
C1 24.531,71 140,04
C2 19.408,65 110,79

 

Aportación Estatal 5,18 (4,10 +1,08) LEY 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.