Kotizazioa

Edukia

Derrigorrezko Kotizazioa

 1. Kotizatu beharreko behartuta daude langileei dagokien gizarte segurantzako araubide bereziari justizia-administrazioaren zerbitzura, mutualista goi eremu horretan dauden eta burutzen ari diren administrazio-egoera hauetan:
  1. Zerbitzu aktiboan, eta erreserbatzat hartuko da egoera hori dela eta, lizentziak, eta aldi baterako ezintasun egoeran barne, edo haurdunaldiko arriskua dela-eta edo edoskitzaro naturalean.
  2. Zerbitzu bereziak.
  3. Behin-behinekoa edo irmoa etetea.
  4. Justizia-administrazioaren zerbitzura dauden langileak beteko eginkizunak bete edo ordezko gisa, ordezkoaren edo bitarteko karrera judizial eta fiskalerako, idazkari judizialen kidegoa edo beste kidego justizia-administrazioaren zerbitzura.
 2. Kotizatzeko betebeharra nace, alta ematen den egunetik, interesatuaren Mutualitate Orokorra Judiziala eta mantendu egiten da, uneoro erabiltzailea alta emanda egotea.

Kotizazio etetea

Kotizatu beharra eten egiten da nahitaezko afiliatuentzako egon behar dira:

 • Lizentziak norberaren gauzetarako.
 • Egoera-etenaldi irmoan.

Mutualista guztientzat kotizazioak nahitaezkoak dira aipatutako aldi ataletik eginen da adierazitako lanean hasitako eguna berriro acreditarles ordainsariak, ekoizpenarekin hilero, erabat ordaindu arte kuota bat atzeratuta beste korronte bat ordainduta. Baldin eta, egoera horietatik abiatuta, lan-utzialdian, edo beste edozein egoera edo baldintza ahalegindu beharra ez dakarren kotizatzeko betebeharra sartu beharko dituzte zordundutako kotizazioak.

Kotizatzeko betebeharra salbuespena

 • Nahitaezko mutualista egoerara heltzen diren erretiratuak edo pentsioa jasotzen duten klase pasiboen araubideko langile batengan sortzen bere esparruan sartzen diren erregelamendu hau aplikatzeko. kotizazio-Salbuespena gorako mutualista erretirodun aurrera izanen ditu ondorioak gertatu eta hilabeteko epean.
 • Mutualista-egoera hauetan daudenei ere seme-alabak edo ahaideak zaintzeko eszedentzia, edo genero-indarkeria dela-eta

Bere borondatez afiliatutako kotizazioa

Mutualista kotizatu beharreko) boluntariotzat alta-egoeran dauden bitartean. Mutualista, kasu honetan kuota ordaindu beharko batura funtzionarioaren edo funtzionarioa eta egindako ekarpenari Kotizazioaren borondatezko aitzina izanen dituzte ondorioak. mutualista, eta hurrengo egunetik nahitaezko mutualista gisa baja.

Araudia: