Cambio de Entidade Médica

Recomendar esta páxina

INFORMACIÓN

INICIACIÓN: Solicitude do interesado

PRAZO: 3 meses

SILENCIO: Estimatorio

Os mutualistas e as mutualistas, cando tramiten a súa alta na Mutualidade Xeral Xudicial, poden optar por recibir asistencia sanitaria a través dunha entidade médica privada, que estea no concerto, ou dos Servizos Públicos de Saúde das CCAA ou, en Ceuta e Melilla, a través do INGESA.

Poden cambiar a súa opción de entidade fornecedora da asistencia sanitaria nos seguintes supostos:

1. CAMBIO ORDINARIO: Os mutualistas e as mutualistas poden realizar un cambio ordinario de entidade médica todos os anos, durante o mes de xaneiro, POR UNHA SOA VEZ.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Do 1 ao 31 de xaneiro de cada ano.

FORMAS DE PRESENTACIÓN:

  • EN LIÑA: Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o que deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica. Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.
  • PRESENCIAL: nos Servizos Centrais e Delegacións Provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

DATA DE EFECTOS: O cambio ordinario de entidade médica fornece efectos a partir do día 1 de febreiro do ano en curso.

MODELO DE PRESENTACIÓN: Debe presentar o modelo de Solicitude de Cambio de Entidade Médica DEBIDAMENTE CUBERTO E ASINADO, marcando a casa de CAMBIO ORDINARIO.

2. CAMBIO EXTRAORDINARIO:

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Durante todo o ano.

FORMAS DE PRESENTACIÓN:

  • EN LIÑA: Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o que deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica. Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.
  • PRESENCIAL: nos Servizos Centrais e Delegacións Provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Para solicitar o este cambio, deberán presentar o modelo de Solicitude de Cambio de Entidade Médica, marcando a casa de CAMBIO EXTRAORDINARIO, dentro do prazo establecido.

TIPOS DE CAMBIO EXTRAORDINARIO, DATA DE EFECTOS E MODELO A UTILIZAR EN CADA CASO:

POR CAMBIO DE RESIDENCIA: Cando se produza un cambio de destino do/da mutualista en activo ou de residencia do/da mutualista xubilado/xubilada ou do da titular non mutualista, que implique, en todos os casos, un cambio de residencia a outra provincia.

Fornecerá efectos desde o día 1 do mes seguinte ao que se realice a tramitación.
Para este cambio, deberán presentar o modelo A-1 SOLICITUDE PARA A AFILIACIÓN E VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES. Os mutualistas e as mutualistas en activo deberán achegar, ademais, a toma de posesión no novo destino.