Medikuntzako Erakundea aldatzea

Orrialde hau gomendatu

INFORMACIÓN

INICIACIÓN: Interesdunaren eskaera

EPEA: 3 hilabete

ISILTASUNA: Eskatutakoa onartzen du

Los mutualistas y las mutualistas, cuando tramiten su alta en la Mutualidad General Judicial, pueden optar por recibir asistencia sanitaria a través de una entidad médica privada, que esté en el concierto, o de los Servicios Públicos de Salud de las CCAA o, en Ceuta y Melilla, a través del INGESA.

Bere osasun-laguntza eskaintzen dituen aukera alda dezakete honako kasu hauetan:

1. ALDAKETA ARRUNTA : Mutualista eta bat egin dezakete eta ohiko aldaketa mutualista urtero, urtarrilean, medikuntzako erakundea BEHIN BAKARRIK.

PRESENTACIÓN EPEA: Urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik 31ra bitartean.

PRESENTACIÓN MODUAK:

  • ONLINE: Online izapide hori egiteko, alta emanda egongo da mutualista gisa mutualitate orokorrarekin identifikatzeko sistemaren bidez egingo da. Cl@ve para lo cual deberá estar dado de alta en dicha plataforma o bien disponer de dni-electrónico o de uno de los onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren kontsultatu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.
  • PRESENTZIALA: zerbitzu zentraletan eta probintzia ordezkaritzek, bai eta gainerako lekuak edozein Mugeju artikuluan aurreikusitako 16.4 39/2015, administrazio prozedura erkideari buruzko legearen herri-administrazioek.

NOIZTIK: Ohiko aldaketa medikuntzako erakundea aurrerako ondorioak izango ditu. otsailaren 1ean.

PRESENTACIÓN EREDUA: Eredua aurkeztu behar aldaketa eskatzeko Medikuntzako Erakundea BEHAR BEZALA BETETA ETA SINATUTA laukia markatuz OHIKO ALDAKETA.

2. APARTEKO ALDAKETA:

PRESENTACIÓN EPEA: Urte osoan zehar.

PRESENTACIÓN MODUAK:

  • ONLINE: Para la realización de este trámite online deberá estar dado de alta como mutualista de la Mutualidad General Judicial. La identificación se hará a través del sistema Cl@ve horretarako, alta emanda egongo da plataforma horretan edo dni-electrónico bat izatea edo onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren kontsultatu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.
  • PRESENTZIALA: zerbitzu zentraletan eta probintzia ordezkaritzek, bai eta gainerako lekuak edozein Mugeju artikuluan aurreikusitako 16.4 39/2015, administrazio prozedura erkideari buruzko legearen herri-administrazioek.

Aldaketa hori eskatzeko aurkeztu beharko dira, aldatzeko eskaeraren eredua Medikuntzako Erakundea laukia markatuz APARTEKO ALDAKETA , ezarrita dagoen epearen barruan.

TIPOS DE CAMBIO EXTRAORDINARIO, FECHA DE EFECTOS Y MODELO A UTILIZAR EN CADA CASO:

EGOITZA: Cuando se produzca un cambio de destino del/de la mutualista en activo o de residencia del/de la mutualista jubilado/jubilada o del de la titular no mutualista, que implique, en todos los casos, un cambio de residencia a otra provincia.

1Etik aurrerako ondorioak izango ditu eta hurrengo hilabetean izapideak egiten.
Hori aldatzeko, eredua aurkeztu beharko dute A-1 SOLICITUD PARA LA AFILIACIÓN Y VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES Mutualista eta jarduneko mutualista. aitorpen horrekin batera aurkeztu beharko dituzte, gainera, jabetza hartzea toki berrian.