Onuradunak

Araudia

ZIRKULARRA gerentziako nº95 mutualitate orokorrarekin Judiziala , ekainaren 20an, 2018 afiliazio erregimena mutualitate orokorraren Judiziala. (PDF)

1026/2011 Errege Dekretua , uztailaren 15eko buruzko araudia onartzen duen Mutualismoa Judiziala. (186. zenbakiko EAO, 2011 (e) ko abuztuak 4) (PDF)

3/2000 Legegintzako Errege Dekretua , ekainaren 23koa, indarrean dauden lege xedapenen testu bategina onartzen duena langileei dagokien gizarte segurantzako araubide bereziari buruzkoa. justizia-administrazioaren zerbitzura. (BOE 154, 2000ko ekainaren 28an) (PDF)

 

Zerbitzuak

Onuradunen Alta

Sar daitezke onuradunen Mutualismoa judizialaren senideak edo antzekoak, kontura mutualista, ezarritako eskakizunak Gizarte segurantzaren araubide orokorra.

Informazio gehiago eta zerbitzurako sarbidea (egoitza elektronikoa)

Onuradunen Baja

Mutualista, titularra behartuta dago, baja eskatu, onuradunak aldaketarik bada, bere egoera izateko eskatzen diren baldintzak betetzen direla uzten dituztenak.

Informazio gehiago eta zerbitzurako sarbidea (egoitza elektronikoa)