Onuradunak

Orrialde hau gomendatu

Edukia

Onuradunak sartzea

Onuradunak izan daitezke (senideen edo horiekin Judizial gisa hartu Dute alta mutualista baten eskutik, gizarte segurantzako erregimen orokorrean ezarritako baldintzetan, jarraian adierazten den bezala:

  1. Mutualista (ezkontidea, bai eta zergadunarekin bizi den pertsonaren edo antzeko harreman afektiboa, mutualista ere.
  2. Ondorengoak, bai eta ezkontideak legez (titularra (beren seme-alabatasuna edozein dela ere, seme-alaba adoptatuak, anai-arrebak izan dira bilduta. Ondorengoak dira, eta seme-alaba adoptatuak serlo bienak edo bietako batenak soilik, zergadunarekin bizi den pertsona eta seme-alabak ere, mutualista edo antzeko harreman afektiboa ere.
  3. Aurrekoak hala, eta mutualista (ezkontideak, aurreko edo ondorengo horien ezkontideek berriro.
  4. Mutualista zerikusia duen beste edozein pertsona jaso duen gizarte segurantzako erregimen orokorrean.

Noiz onartu zuten eragina handia izango da eskabidea jaso eta dagokion zerbitzu zentraletan Mugeju eskuordetzea, eta bai – cumpliéndose requisitos- beharrezko diren dokumentu guztiak aurkeztu dira; hala ere, oraindik ez dago oraindik ez daude prest edo Ez (edo mutualista, lor daiteke, berriz, alta bat (jaioberrien kasuan provisional.En, seme-alabaren ama mutualista berezko eskubidea dute (titularra edo onuraduna) sortu edo, jaio da, alta ematen den urteko lehen hilabetearen barruan aurkeztuko da eskabidea alegia.

Onuradunak (mutualista hilez gero

Heriotza kasuan, mutualista (alta, judiziala izan al daitezke mutualismoa, mutualista gisa, zuzenbide pribatua, baldin eta eskatutako baldintzak betetzen dituzten viudos y viudas, umezurtzek eta umezurtzen mutualista, aktiboak eta martutene.
Bizikide diren berdinetsita daude alarguntasun-pentsioa jasotzen dituztenek edo horien viudos y viudas klase aplikazio-eremuan sartzen badira, mutualista izan Dute (Judiziala.
Parekatu gabe edo hilik al jotzen da semea edo alaba edo adingabea, ezgaitua edo ezintasuna edo handiagoa izan den aita edo ama, bertan behera utzitako mutualista, baldintzak betetzen dituztenean.

 

Beneficiarios y beneficiarias en caso de separación, divorcio o nulidad de matrimonio del mutualista

Podrán conservar la condición de beneficiario y beneficiaria del Mutualismo Judicial, si cumple los requisitos, el cónyuge que viva separado de un mutualista en alta o cuyo matrimonio haya sido declarado nulo o disuelto por divorcio, y los hijos que convivan con aquél.

Afiliazioko dokumentuak

Onuraduna edo onuradunak gizarte segurantzaren araubide bereziari buruzko agiriaren bidez egiaztatuko da, edo, onuraduna eta urteko datuak jasoko dira bertan titularra (afiliazio zenbakia mutualista.

La condición mutualista por derecho derivado (los viudos y viudas, los huérfanos y huérfanas de mutualistas) se acreditará mediante el correspondiente documento de afiliación, en el que constarán los datos personales y  norberaren zenbakia langilearen aldetik (titularra izatea.

Horri, MUGEJU eta titularrak onuraduna dela egiaztatzen duen agiria edo zuzenbide pribatua, banakakoa eta plastikozko txartel bat ikertzeari, banda magnetikoa duena

Alta berriei, agiri bat emango du behin-behineko ” “ afiliazio, onuraduna izatea (hori frogatzeko, MUGEJU eta titularra edo titularrak zuzenbide eratorria (alargunak eta umezurtzak/alargunak eta umezurtzak) bere esku dagoen arte Edo banakako txartela behin betiko.

Baldintzak

Para la determinación de la condición de beneficiario o beneficiaria a cargo de un mutualista de Mugeju se estará a lo dispuesto en el Régimen general de la Seguridad Social.

Baldintza hauek bete dira:

  1. Vivir con el titular del derecho y a sus expensas. No se apreciará falta de convivencia en los casos de separación transitoria y ocasional por razón de trabajo, imposibilidad de encontrar vivienda en el nuevo punto de destino y demás circunstancias similares.
  2. Ondorengo edo antzeko kasuan, lan etekinak (sarrerak jaso gabe, kapitalaren alegia, pentsioa kapital higiezinaren urteko eta gorako (irudian, bi efektu anitzeko errenta adierazle publikoaren (EAEAP).
  3. No estar protegido, por título distinto, a través de cualquiera de los regímenes que integran el Sistema español de Seguridad Social con una extensión y contenidos análogos a los establecidos en el Régimen General.

Bateraezintasunak

La condición de beneficiario y beneficiaria en el ámbito del Mutualismo Judicial resulta incompatible para la persona que la posea con:

  1. Tener la condición de beneficiario con otro titular mutualista con el que también se tenga derecho a estar incluido, en cuyo caso, el beneficiario debe optar por su inclusión con un solo titular del derecho.
  2. Mutualista nahitaezkoa dela.
  3. La pertenencia a otro Régimen del Sistema de la Seguridad Social, ya sea como titular o beneficiario o beneficiaria.

Araudia eta eskabideak: