Bere Borondatez Afiliatutako

Orrialde hau gomendatu
  1. Egoera mutualista gisa alta, beti borondatezko informazioari eutsi ahal izango dizkio, bere kontura, ordaintzen dituzten mutualista eta egindako ekarpenari dagokion kotizazioa ematen duen eskubide-berdintasuna, nahitaezko mutualista, honako funtzionario hauek:
    1. Egoerara heltzen diren funtzionarioak borondatezko eszedentzian.
    2. Baldintza hori galdu duten funtzionarioek, arrazoia edozein dela ere.
  2. Mutualista gisa borondatezko aukera berriro ere interesatuak berak mutualitateko aurrean, hilabeteko epea , a partir de la fecha en la que se efectúe la notificación del acuerdo o de la declaración de excedencia voluntaria, de la pérdida de la condición de miembro de las Carreras, Cuerpos y Escalas de la Administración de Justicia, o del ejercicio del derecho de transferencia establecido en el artículo 11.2 del Anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, aprobado por el Real Decreto 259/1968, del Consejo, de 29 de febrero, causando baja, en caso de no ejercitarlo, con efectos de la fecha del hecho causante.
  3. Ejercitara ez bada esandako epean edo zabaltzeko eskubidea du, galduz gero, ondoren, ordaindu ez badu, uko egiteagatik, edo, Erregelamendu honetan xedatutakoaren arabera, ez eskatu ahal izango berreskuratu edo mutualista izatea beren borondatez.
  4. Aukera-eskubidea ez dagokio mutualista egiten dutenei heltzen diren borondatezko eszedentzia urratsaren ondorioz beste lasterketa, kidegoa edo eskala justizia administrazioaren esparruan sartzen diren erregelamendu hau aplikatzeko.