Derrigorrezko afiliazio ofizioz

Orrialde hau gomendatu

INFORMACIÓN AFILIACIÓN FUNTZIONARIO IZATERA HELTZEN DIRENAK ETA FUNTZIONARIOEK SARTU BERRIAK EGITEKO

TITULARREN ALTA

Sartzeko, justizia-administrazioaren zerbitzura dauden langileak dakar Nahitaez egin beharreko AFILIACIÓN mutualitate orokorrarekin Judiziala (MUGEJU), eta helburua da modu bateratuan kudeatzea, eta kide guztiek karrerak, justizia-administrazioa, kidegoak eta eskalak praktiketako funtzionarioen horren zerbitzura eta Abokatuei kidegoko karrerako legelarien kidegoa osatzen duten konstituzio auzitegiko, estaldura-mekanismoa, Mutualismo-sistemaren ezarritako Judiziala indarrean dauden lege xedapenen testu bategina langileei dagokien gizarte segurantzako araubide bereziari buruzkoa. justizia-administrazioaren zerbitzura.

Buruzko informazioa kontsulta dezakezu prestazioak MUGEJU. https://www.mugeju.es/prestaciones .

Hitzarmenak ere mutualista eta eskaintza: https://www.mugeju.es/convenios-y-ofertas .

Prozedura:

39/2015 Legean ezarritakoaren arabera, urriaren 1ekoa, Herri-administrazioen administrazio prozedura erkidearena, funtzionario sartu berrien alta MUGEJU egingo da, eta horrela ez da bitarteko telematikoen bidez aurkezteko inprimakiak paperean, eta behean adierazten den bezala.

 • MUGEJU ha desarrollado una nueva aplicación en su Sede Electrónica, cuyo fin es de dar de alta por medios telemáticos a los funcionarios/as de nuevo ingreso.
 • Finalizados los procesos selectivos, el Ministerio de Justicia facilita a MUGEJU los datos de los funcionarios/as de nuevo ingreso con esta finalidad.
 • Datu horiek aplikazioan kargatzen dira, hala, alta-prozesua.
 • Funtzionario sartu berrien mezu elektroniko bat jasotzen da beste izendapen eta sarbide-ibilbidea, aplikazio batera prozedura buruzko informazioa.
 • Sarrera berriko funtzionarioak aplikazio honetara sartzen da, eta osatu, alta-prozesua berrikustean datza agertzen diren datuak eta bete behar dituzten datuak agertzen diren eremuetako zuria.
 • Alta-prozesua amaitu eta arrakastaz gainera, gure datu-basean informazioa).
 • Automatikoki sortzen du sistemak egiaztatzeko mutualitatean alta-eskaera bat errezeta-taloitegia baita horren berezko araubide berezian, egoitza partikularraren bidaliko zaizu egin duen jaso dugu.

OSASUN-LAGUNTZA

 1. Alderdi orokorrak:
  1. Beharrezkoa da nahitaezko datu guztiak bete ahal izateko, alta-prozesua behar bezala bete behar (datu pertsonalak, etxeko helbide osoa, destino, medikuntzako erakundea …).
  2. Recetas y Partes de IT: Deberán utilizar siempre los Talonarios de Recetas y los partes de baja por Incapacidad Temporal propios de MUGEJU, tanto si eligen entidad médica privada como INSS.
  3. Acreditación de la E. Médica: La entidad elegida está impresa en el documento de acreditación de alta en MUGEJU. Para acudir al Médico, tiene que utilizar la tarjeta sanitaria propia de cada Entidad Médica, pero mientras no reciban la misma, deberán ser atendidos con dicha acreditación.
  4. Banakako txartela Afiliazioa: banakako Txartela da, identifikazio eta iraunkorra, titular gisa Mutualismoa Judizialaren etxera bidaliko dizugu, gutxi gorabehera, hilabeteko epean amaituko mutualitatean alta zenetik.
 2. Erakunde Medikoak : hauta dezakezu, medikuntzako erakundea eta behar duen laguntza emango dio.
  1. Si opta por recibir la asistencia sanitaria a través de una de las entidades médicas privadas con las que MUGEJU tiene concierto: SEGURCAIX-ADESLAS, ASISA, CASER, DKV SEGUROS, SANITAS, MAPFRE, NUEVA MUTUA SANITARIA. La tarjeta sanitaria les será remitida por la Entidad Médica elegida a primeros del mes siguiente al de su incorporación. También pueden solicitarla personalmente en las oficinas de la entidad de su Provincia, presentando el documento de afiliación a MUGEJU.
  2. Si opta por recibir la asistencia sanitaria a través del Sistema Público de Salud:
   1. Alta ematean, dela adierazi behar da gizarte segurantzako afiliazio-zenbakia.
   2. Parte hartu ahal izateko, osasun-laguntza emateko, berak eskatu beharko du, norberaren osasun-txartela osasun-zentroan, bai bere bizileku-probintzia titularrak eta onuradunak onuradunentzat haren izana egiaztatzen duen agiria barne alta MUGEJU.

ONURADUNAK ETA/EDO ONURADUNAK ALTA

INICIACIÓN: Interesdunaren eskaera

EPEA: 3 hilabete

ISILTASUNA: Eskatutakoa onartzen du

 1. Aplikatu beharreko araudia : En el Régimen Especial de MUGEJU, los artículos 14 y 15 del Reglamento del Mutualismo Judicial Real Decreto 1026/2011 de 15 de julio (BOE 4 de agosto de 2011), y artículo 15 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio (modificado por la disposición final 11 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE para el año 2018).
 2. Aurkeztu beharreko agiriak:
  1. Familia-liburuaren fotokopia edo ziurtagiri digitala.
  2. A3 “ eredua Onuradunak ALTA-ESKAERA ” debidamente cumplimentado y firmado. Este modelo lleva incorporado el CONSENTIMIENTO EXPRESO, para evitar la aportación de certificados y fotocopia del DNI de beneficiarios/beneficiarias. Cuando los beneficiarios/las beneficiarias sean 18 urtetik gorakoak sinatu beharko dute, ere aipatzen ditu baimena.
  3. Espresuki kontra kasuan kontsultatzeko eskaera hori izapidetzeko datu hauek ere aurkeztu behar dituzte:
 1. Nanaren fotokopia, onuradunak 14 urtetik gorakoak.
 2. Dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak:
 • Onuradun gisa azaltzen ez titularrak edo onuradunak bere onuradun gisa beste guraso/onuradunak beste amaren bestelako gizarte segurantzaren araubideak.
 • Onuradunak bizitzea eta ekonomikoki araberakoa da, onuradunak bere eskubidearen titularrari.
 • Onuraduna/onuradunak bere (18 urtetik gorako direnean) ez bikoitza baino errenta ADIERAZLE PUBLIKOAREN (EAEAP).

Informazio gehiago: https://www.mugeju.es/afiliacion-y-cotizacion/beneficiarios-y-beneficiarias .

OHAR GARRANTZITSUA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo16, apartado 4, del Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio, las variaciones de las circunstancias familiares que afecten al derecho de los beneficiarios deberán ser comunicadas por el mutualista titular a la Mutualidad General Judicial dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzcan. Por ello:

 1. Ezinbestekoa da edozein datu-aldaketaren berri ematea MUGEJU (pertsonalak, helmugako edo egoera administratiboa) eguneratuta izateko balio datu-basean, eta mutualitateko arteko komunikazioa erraztea, eta.
 2. Aldaketei buruz ere informazioa eman behar da datu pertsonalak eta gertatzen diren aldaketei buruzko egoera onuradunek bete beharreko baldintzak eta onuradunak txartela sartuta dauden titularraren MUGEJU.
 • Mendekotasun ekonomikoan bizi ez direnean eta titularrak.
 • Lanean hasten direnean, ordaindutako lan egitea, edo ondare errenta adierazle publikoaren (eaeap) bikoitza baino handiagoa edo pentsioa jasotzen.
 • Osasun-laguntzako prestazioa izan dutenean, bestetik, gizarte segurantzako erregimena, ongi titular gisa edo beste pertsona baten onuradunak gisa.
 1. Mutualista partaidea titularra ohartarazi behar dute sinadura-inprimakian, A-3 buruzko, onuradunek bete beharreko baldintzak eta onuradunen kasuan, dela antzematen bada, datuetan gezurrak sartzea aztertu ahal izango dituela adierazten du arau-hauste zehagarria mutualitateko erregelamenduaren arabera (1025/2011 Errege Dekretua, uztailaren 15ekoa).