Orrialde hau gomendatu lagun bati

Eskerrik asko zure interesagatik edukia zabaltzea. Aseguru-konpainia arduratzen den poliza kolektibo atzerriko osasun-laguntza eta polizaren estaldura-muga handitzea , Mutualitate Orokorra Judiziala.