Orrialde hau gomendatu lagun bati

Eskerrik asko zure interesagatik edukia zabaltzea. Elbarritasunik eragiten ez duten lesioengatik kalte-ordaina , Mutualitate Orokorra Judiziala.
Elbarritasunik eragiten ez duten lesioengatik kalte-ordaina