Convenio de Colaboración entre a Mutualidade Xeral Xudicial e o Consello Xeral de Colexios oficiais de Podólogos

A Mutualidade Xeral Xudicial (Mugeju) é sensible ás necesidades complementarias da saúde e o benestar do noso colectivo e por este motivo no día de hoxe tivo lugar o sinatura do Convenio de Colaboración entre a Mutualidade Xeral Xudicial e o Consello Xeral de Colexios oficiais de Podólogos para facilitar o acceso aos Servizos de Podoloxía aos Afiliados de Mugeju.

Serán beneficiarios do este Convenio todos os titulares e beneficiarios da Mutualidade Xeral Xudicial e o mesmo rexerase polas cláusulas recollidas no documento que se adxunta e de acordo con ao Baremo que se acompaña.

En breve publicarase a listaxe de Profesionais adscritos ao este Convenio que comezará a ser  efectivo a partir do próximo día 1 de Outubro de 2016 e ao tempo facilitaranse as coordenadas de referencia por se existise algunha dúbida sobre os servizos que se ofrecen e os profesionais adscritos.

O presente Convenio ten carácter de colaboración e en ningún caso de prestación regulada de Mugeju, sendo un servizo adicional que ofrecemos en aras de mellorar a calidade de vida dos nosos mutualistas.

IMG_20160912_111142.jpg

IMG_20160912_111026.jpg