Conveni de Col·laboració entre la Mutualitat General Judicial i el Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs

La Mutualitat General Judicial (Mugeju) és sensible a les necessitats complementàries de la salut i el benestar del nostre col·lectiu i per aquest motiu en el dia d'avui ha tingut lloc la signatura del Conveni de Col·laboració entre la Mutualitat General Judicial i el Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs per facilitar l'accés als Serveis de Podologia als Afiliats de Mugeju.

Seran beneficiaris d'aquest Conveni tots els titulars i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial i el mateix es regirà per les clàusules recollides en el document que s'adjunta i d'acord amb al Barem que s'acompanya.

En breu es publicarà el llistat de Professionals adscrits a aquest Conveni que començarà a ser  efectiu a partir del proper dia 1 d'Octubre de 2016 i al temps es facilitaran les coordenades de referència per si existís algun dubte sobre els serveis que s'ofereixen i els professionals adscrits.

El present Conveni té caràcter de col·laboració i en cap cas de prestació reglada de Mugeju, sent un servei addicional que oferim en honor de millorar la qualitat de vida dels nostres mutualistes.

IMG_20160912_111142.jpg

IMG_20160912_111026.jpg