Consulte el quadre mèdic de la seua Entitat Mèdica (2020)