Kotizazioa

Orrialde hau gomendatu

Edukia

Derrigorrezko Kotizazioa

 1. Están obligados a cotizar al Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, los mutualistas en alta comprendidos en su ámbito de aplicación y que se hallen en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
  1. Lanean, egoera hori kontuan izanik, lizentzia, aldi baterako ezintasuna barne), haurdunaldiko arriskuagatik eta edoskitze naturaleko edo.
  2. Zerbitzu bereziak.
  3. Funtzioen etendura behin-behinekoa edo irmoa.
  4. Personal al servicio de la Administración de Justicia que pase a desempeñar destino o ejercer funciones como suplente, sustituto o interino en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales o en los demás Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia.
 2. Kotizatzeko betebeharra sortu duen interesa zuten alta-egunetik aurrera egiten duen bitartean, mutualitate orokor judizialak eta erabiltzaileari alta emanda egotea.

Kotizazioa etengo

Kotizatzeko betebeharra eten egiten diren bazkideak:

 • Norberaren kontuetarako lizentzia da.
 • Etendura irmoa dagoela.

Derrigorrezko kotizazioak, adierazitako aldietan mutualisten diren egunetik hasiko dira berriro acreditarles ordainketak, hilero descontándose, zor osoa ordaindu arte, alegia, beste korronte bat eta kuota atzeratua. borondatezko eszedentzia egoera horietatik pasatzen Bada, edo beste edozein baldintza edo egoera ez duen kotizatzeko betebeharra, zor dituzten kuotak ordaindu beharko dute.

Kotizatzeko betebeharra ez

 • Los mutualistas obligatorios que pasen a la situación de jubilados o que perciban pensión del Régimen de Clases Pasivas causada en su condición de personal incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento. La exención de cotización de los mutualistas jubilados tendrá efectos desde el mes siguiente al hecho causante.
 • Mutualisten dauden seme-alabak edo familiakoak zaintzeko eszedentzia hartzeko irudian, genero-indarkeria dela - eta

Afiliazioa eta kotizatzea.

Mutualisten boluntarioak behartuta daude alta emanda dauden bitartean obra preziatzen. kasu horretan dagokion zenbatekoa ordaindu beharko du, mutualistak (funtzionarioak eta funtzionario edo kuotaren ekarpena (Egoera mutualista retrotraerá Kotizazioa borondatezko bajaren datatik ondorioak hurrengo egunetik irudian. irudian, nahitaezko mutualista gisa.

Araudia: