Kotizazioa

Derrigorrezko kotizazioa

Kotizatu beharreko behartuta daude langileei dagokien gizarte segurantzako araubide bereziari justizia-administrazioaren zerbitzura, mutualista goi eremu horretan dauden eta burutzen ari diren administrazio-egoera hauetan:

  1. Jarduneko zerbitzuan, joko dira lizentziak, egoera hori barne, aldi baterako baliaezintasuna edo haurdunaldiko arriskua dela-eta edo edoskitzaro naturalean.

  2. Zerbitzu bereziak.

  3. Behin-behinekoa edo irmoa etetea.

  4. Justizia-administrazioaren zerbitzura dauden langileak beteko eginkizunak bete edo ordezko gisa, ordezkoaren edo bitarteko karrera judizial eta fiskalerako, idazkari judizialen kidegoa edo beste kidego justizia-administrazioaren zerbitzura.

Kotizatzeko betebeharra nace, alta ematen den egunetik, interesatuaren Mutualitate Orokorra Judiziala eta mantendu egiten da, uneoro erabiltzailea alta emanda egotea.

Kotizazio etetea

Kotizatu beharra eten egiten da nahitaezko mutualista dirauen artean, norberaren eginbeharretarako lizentziak eta alditan egoeran aurkitzen diren eginkizunik gabe uzteko erabaki irmoa.

Bere aldi horiei dagozkien kotizazioak ataletik eginen da lanean hasitako eguna berriro acreditarles ordainsariak, ekoizpenarekin hilero, erabat ordaindu arte kuota bat atzeratuta beste korronte bat ordainduta. Baldin eta, egoera horietatik abiatuta, lan-utzialdian, edo beste edozein egoera edo baldintza ahalegindu beharra ez dakarren kotizatzeko betebeharra sartu beharko dituzte zordundutako kotizazioak.

Kotizatzeko betebeharra salbuespena

Kotizatu salbuetsita daude:

  • Nahitaezko mutualista egoerara heltzen diren erretiratuak edo pentsioa jasotzen klase pasiboen araubideko langile batengan sortzen bere esparruan sartzen diren araudi honen aplikazio-. salbuespen hori gorako mutualista erretirodun eta hurrengo hilabetean aurrera ditu ondorioak, gertaera eragilea izan denean.
  • Mutualista-egoeran dauden seme-alabak edo ahaideak zaintzeko eszedentzia, edo genero-indarkeria dela-eta

Bere borondatez afiliatutako kasuan, kotizazio

Mutualista kotizatu beharreko) boluntariotzat alta-egoeran dauden bitartean. Mutualista, kuota ordaindu beharko ditu kasu horretan, eta egindako ekarpenari Kotizazioak borondatezko aitzina izanen dituzte ondorioak. mutualista, eta hurrengo egunetik nahitaezko mutualista gisa baja.

Araudia: