Kotizazioa

Orrialde hau gomendatu

Edukia

Derrigorrezko Kotizazioa

 1. Están obligados a cotizar al Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, los mutualistas en alta comprendidos en su ámbito de aplicación y que se hallen en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
  1. Zerbitzu aktiboan, eta erreserbatzat hartuko da egoera hori dela eta, lizentziak, eta aldi baterako ezintasun egoeran barne, edo haurdunaldiko arriskua dela-eta edo edoskitzaro naturalean.
  2. Zerbitzu bereziak.
  3. Behin-behinekoa edo irmoa etetea.
  4. Justizia-administrazioaren zerbitzura dauden langileak beteko eginkizunak bete edo ordezko gisa, ordezkoaren edo bitarteko karrera judizial eta fiskalerako, idazkari judizialen kidegoa edo beste kidego justizia-administrazioaren zerbitzura.
 2. Kotizatzeko betebeharra nace, alta ematen den egunetik, interesatuaren Mutualitate Orokorra Judiziala eta mantendu egiten da, uneoro erabiltzailea alta emanda egotea.

Kotizazio etetea

Kotizatu beharra eten egiten da nahitaezko afiliatuentzako egon behar dira:

 • Lizentziak norberaren gauzetarako.
 • Egoera-etenaldi irmoan.

Mutualista guztientzat kotizazioak nahitaezkoak dira aipatutako aldi ataletik eginen da adierazitako lanean hasitako eguna berriro acreditarles ordainsariak, ekoizpenarekin hilero, erabat ordaindu arte kuota bat atzeratuta beste korronte bat ordainduta. Baldin eta, egoera horietatik abiatuta, lan-utzialdian, edo beste edozein egoera edo baldintza ahalegindu beharra ez dakarren kotizatzeko betebeharra sartu beharko dituzte zordundutako kotizazioak.

Kotizatzeko betebeharra salbuespena

 • Los mutualistas obligatorios que pasen a la situación de jubilados o que perciban pensión del Régimen de Clases Pasivas causada en su condición de personal incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento. La exención de cotización de los mutualistas jubilados tendrá efectos desde el mes siguiente al hecho causante.
 • Los mutualistas que se encuentren en la situación de excedencia para atender al cuidado de hijos o familiares, o por violencia de género

Bere borondatez afiliatutako kotizazioa

Los mutualistas voluntarios están obligados a cotizar mientras se encuentren en situación de alta facultativa. El mutualista deberá abonar en este caso la suma correspondiente a la cuota del funcionario o la funcionaria y la Aportación del Estado. La cotización de mutualistas voluntarios retrotraerá sus efectos al día siguiente al de la fecha de la baja como mutualistas obligatorios.

Araudia: