Medikuntzako Erakundea aldatzea

Orrialde hau gomendatu

INFORMACIÓN

INICIACIÓN: Interesdunaren eskaera

EPEA: 3 hilabete

ISILTASUNA: Eskatutakoa onartzen du

Mutualista eta mutualistei izapidetzen denean bere mutualitatean alta Orokorra judiziala, osasun-laguntza jasotzeko aukera dute entitate baten bidez, mediko pribatua egon, edo autonomia-erkidegoko osasun-zerbitzu publikoetako kontzertua, edo Ceuta eta melillan, INGESA bidez.

Pueden cambiar su opción de entidad prestadora de la asistencia sanitaria en los siguientes supuestos:

1. ALDAKETA ARRUNTA : Mutualista eta bat egin dezakete eta ohiko aldaketa mutualista urtero, urtarrilean, medikuntzako erakundea BEHIN BAKARRIK.

PRESENTACIÓN EPEA: Urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik 31ra bitartean.

PRESENTACIÓN MODUAK:

  • ONLINE: Para la realización de este trámite online deberá estar dado de alta como mutualista de la Mutualidad General Judicial. La identificación se hará a través del sistema Cl@ve para lo cual deberá estar dado de alta en dicha plataforma o bien disponer de dni-electrónico o de uno de los onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren kontsultatu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.
  • PRESENTZIALA: zerbitzu zentraletan eta probintzia ordezkaritzek, bai eta gainerako lekuak edozein Mugeju artikuluan aurreikusitako 16.4 39/2015, administrazio prozedura erkideari buruzko legearen herri-administrazioek.

NOIZTIK: Ohiko aldaketa medikuntzako erakundea aurrerako ondorioak izango ditu. otsailaren 1ean.

PRESENTACIÓN EREDUA: Debe presentar el modelo de Solicitud de Cambio de Entidad Médica BEHAR BEZALA BETETA ETA SINATUTA laukia markatuz OHIKO ALDAKETA.

2. APARTEKO ALDAKETA:

PRESENTACIÓN EPEA: Urte osoan zehar.

PRESENTACIÓN MODUAK:

  • ONLINE: Para la realización de este trámite online deberá estar dado de alta como mutualista de la Mutualidad General Judicial. La identificación se hará a través del sistema Cl@ve para lo cual deberá estar dado de alta en dicha plataforma o bien disponer de dni-electrónico o de uno de los onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren kontsultatu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.
  • PRESENTZIALA: en los Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales de Mugeju, así como en cualquiera de los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para solicitar dicho cambio, deberán presentar el modelo de Solicitud de Cambio de Entidad Médica, marcando la casilla de APARTEKO ALDAKETA , ezarrita dagoen epearen barruan.

APARTEKO TRUKE-TASAK, ONDORIO-DATA ETA KASU BAKOITZEAN ERABILI BEHARREKO EREDUA:

EGOITZA: Aldaketaren bat gertatzen bada eta helmuga/zerbitzu aktiboan edo mutualista bizi den mutualista/erretiratua edo titularrak ez, horrek, erretiratuta mutualista kasu guztietan, bizileku aldaketa baten beste probintzia batera.

1Etik aurrerako ondorioak izango ditu eta hurrengo hilabetean izapideak egiten.
Hori aldatzeko, eredua aurkeztu beharko dute A-1 SOLICITUD PARA LA AFILIACIÓN Y VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES . Los mutualistas y las mutualistas en activo deberán adjuntar, además, la toma de posesión en el nuevo destino.