Onuradunak

Orrialde hau gomendatu

Edukia

Onuradunak sartzea

Pueden ser incluidos como beneficiarios y beneficiarias del Mutualismo Judicial los familiares o asimilados a cargo de un mutualista en alta, con los requisitos establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social, que se relacionan a continuación:

  1. Ezkontidea mutualista, eta zein pertsona zergadunarekin bizi den antzeko harreman afektiboa ezkontidea mutualista izatea baino.
  2. Titularraren ezkontidearen gisa ondorengoek, bai seme-alabatasuna edozein dela ere, legezko seme-alaba adoptatuak, anai-arreben eta abegia. Ondorengoen eta seme-alaba adoptatuak izan ahal izango bi ezkontideek edo horietako edozeinen, eta pertsonaren seme-alabei ere zergadunarekin bizi den antzeko harreman afektiboa ezkontidea mutualista izatea baino.
  3. Aurrekoak, bai, bai eta haren barruan ezkontidea, eta haien ezkontideen ondorengo bakoitzeko bi mutualista horiek aurreko ahaideak.
  4. Zerikusia duen beste edozein pertsona mutualista, ezartzen den Gizarte segurantzaren araubide orokorra.

Ondorioak izanen ditu data izango da, alta-eskaera jaso eta zerbitzu zentraletako Mugeju edo dagokion Ordezkaritza, bai – requisitos- betetzen da; hala ere, behar diren dokumentu guztiak ekarriz ez badute, oraindik badaude edo oraindik ez daude eskura, lortu, bien bitartean, alta bat mutualista eskatzaileak provisional.En jaioberriaren kasuan, seme-alaba ama mutualista, berezko eskubidez (titularra edo onuraduna) edo alta-eguna izango da, bada, jaiotza lehen hilabetearen barruan aurkeztu zen.

Onuradunak mutualista hilez gero

Mutualista hilez gero, ez zaizkie egokitu ahal izango dio mutualismoa judiziala mutualista izatea, betiere, zuzenbide eratorria bidez ezarritako baldintzak betetzen diren eta alargunen, umezurtzen ikastetxeetatik eta zurtzen mutualistei aktibo eta erretiratuak.
Asimilatutzat hartzen dira eta alargunen dira bizikideen edo alarguntza-pentsioa jasotzen dituztenek, klase pasiboen izan zelako, mutualista guztientzako ezkontideak barne hartutako aplikazio-eremuak Mutualismoa Judiziala.
Jotzen da, umezurtz edo semeak edo alabak zaio umezurtz adingabea edo ezindua handiena duen aita edo ama mutualista abandonatuta utzi/bertan behera utzi du adimeneko baldintza betetzen bada.

 

Onuradunak banaketarik egon bada, baliogabekotze edo dibortzio-mutualista ezkontzeagatik

Gorde ahal izango dira onuradun izateko eta onuradunari eta Mutualismoa judiziala, gero, bizi den ezkontidea mutualista altan edo bereizita, ezkontza deuseztzat aitortua izan bada bat edo disolbatu dibortzioa dela-eta, eta aseguratuarekin bizi diren seme-alabak.

Afiliazio dokumentuaren

La condición de  beneficiario o beneficiaria a este Régimen Especial de Seguridad Social, se acreditará mediante el correspondiente documento de afiliación, en el que constarán los datos personales del beneficiario o beneficiaria y  afiliazio-zenbakia titularraren mutualista.

Mutualista baldin bazen, zuzenbide eratorria (eta alargunen dira, umezurtzen ikastetxeetatik eta zurtzen mutualista) dagokion agiriaren bidez egiaztatuko da: afiliatuta, jasoko dira. datu pertsonalak eta norberaren zenbakia horretan duen afiliazio-zure pentsiodun izaerari.

La MUGEJU emango duen onuradun izaera edo onuradun edo titularraren zuzenbide eratorria, banakako txartela afiliazio-material plastiko eta, banda magnetikoa duena

Alta berriei, dokumentu bat emango da behin-behineko ” “ afiliazio-, onuradun direla egiaztatu edo onuradunak titularraren edo MUGEJU, eta titularrari zuzenbide eratorria (alargunak eta umezurtzak/umezurtzak) baldin eta arte du banakako txartela behin betiko Afiliazio.

Baldintzak

Onuradun edo onuradunak zehazteko baten ardurapean mutualista Mugeju xedatutakoa beteko da Gizarte segurantzaren araubide orokorra.

Baldintza hauek bete behar dira:

  1. Bizi-eskubidearen titularrak bere kontura eta. Ez da hautemango bizikidetza banantze iragankorra eta noizbehinka baino ez dute lan-arrazoiak direla eta, etxebizitza utzi eta berria aurkitu ezin du antzeko inguruabarretan gainerako.
  2. Ondorengoen kasuan edo laguntzarik ez eskuratzea lanaren ondoriozko etekinen sarrerak kapital higikorraren, kapital higiezinaren edo pentsio bikoitza baino gehiago, askotariko ondorioak dituen errentaren adierazle publikoaren (IPREM).
  3. Babestuta egon ez, titulu ezberdinez edozein osatzen duten erregimen gizarte-segurantzako espainiar sistemaren-ko hedadura du, eta antzeko edukiak ezarritako Erregimen orokorra.

Bateraezintasunak

Onuradunak, onuradun izateko baldintzak eta esparruan Mutualismoa Judiziala bateraezina den erakundearekin duen pertsonaren da:

  1. Onuradun izatea beste titular bat da mutualista honekin ere barne, eta, kasu horretan, egoteko eskubidea badu onuradunak aukeratu behar du sartzeko eskubidearen titularra bakar batekin.
  2. Mutualista izatea nahitaezkoa da.
  3. Beste araubide bat kide izatea, gizarte segurantzako sistemaren onuradun titular edo onuradun gisa.

Araudia eta eskaerak: